Konsultacje psychologiczne

 

Konsultacja to pierwsze spotkanie z psychologiem, które służy określeniu i zrozumieniu

problemu zgłaszającej się osoby lub pary oraz ustaleniu najodpowiedniejszej dla niej

formy pomocy. Daje również szansę na wzajemne poznanie się, określenie oczekiwań

i mających nastąpić zmian. Konsultacja obejmuje zwykle od jednego do trzech spotkań.

Może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego określającego m.in. cele,

zasady terapii i jej częstotliwość lub propozycją skorzystania z innego rodzaju pomocy

(np. konsultacja psychiatryczna, pomoc psychologiczna, mediacje, warsztaty).


Konsultacja indywidualna trwa 50-60 minut, a konsultacja pary 90 minut.