Mediacje rodzinne


Mediacja jest próbą rozwiązywania sporu w obecności bezstronnego i neutralnego

mediatora, którego zadaniem jest pomóc stronom konfliktu w wyrażeniu emocji, potrzeb

i oczekiwań oraz w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia.

Mediacja rodzinna dotyczy najczęściej ustaleń związanych z rozwodem, separacją,

opieką nad dziećmi i podziałem majątku, ale może być pomocna również

w rozwiązywaniu innych sporów między członkami rodziny.

 

Spotkania mediacyjne trwają 90 minut.