Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które chcą lepiej poznać siebie,

swoje uczucia, myśli, zachowania, potrzeby. Pozwala zrozumieć własne nie zawsze

świadome motywacje, wewnętrzne konflikty i wzorce nawiązywania relacji z innymi.

Często służy również powrotowi do takich wydarzeń z przeszłości, które przez to,

że pozostały niezrozumiane, wyrzucone poza obszar świadomości czy nie w pełni

przeżyte wciąż wpływają na obecne funkcjonowanie czyniąc je niesatysfakcjonującym

i nierzadko bolesnym.

 

Psychoterapia krótkoterminowa koncentruje się na konkretnym problemie, objawie czy

dylemacie i służy wprowadzeniu zmiany w tym obszarze, którego dotyczy ta trudność.

Trwa zwykle od kilku miesięcy do roku.


Psychoterapia długoterminowa służy przede wszystkim lepszemu poznaniu i zrozumieniu

siebie, zmierzeniu się z od dawna obecnymi w życiu trudnościami oraz wprowadzeniu

głębszych zmian w różnych obszarach życia. Czas jej trwania jest nieokreślony i zależy

od specyfiki zgłaszanych problemów.

 

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się co najmniej raz w tygodniu, w stałym terminie i trwają

50 minut.