Terapia par


Terapia par przeznaczona jest zarówno dla par i małżeństw, które od dawna zmagają się

z problemami, przechodzą kryzys lub są w trakcie istotnych życiowych zmian,

jak i dla tych,które chcą lepiej zrozumieć wzajemne relacje, pogłębić je i uczynić

bardziej satysfakcjonującymi. Terapia pozwala lepiej zrozumieć, co przyciągnęło

partnerów do siebie, co sprawia, że nadal są razem i co to codzienne bycie razem

utrudnia. Pomaga też w zmierzeniu się z poczuciem braku zrozumienia, osamotnieniem,

wypaleniem, oddaleniem i brakiem bliskości. Pozwala zobaczyć, jak doświadczenia

partnerów z przeszłości wpływają na ich obecną relację, często uniemożliwiając zarówno

wspólny, jak i indywidualny rozwój.

 

Sesje terapeutyczne odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, w stałym

terminie i trwają 90 minut.